OM TERAPEUTEN

Jeg liker å forstå mer av det som foregår i meg og i mine omgivelser, og jeg liker å være med å påvirke til innsikt og derved vekst.


Det er ikke alltid all innsikt går gjennom hode. Følelser, kropp og intuisjon er like viktige bidragsytere. Denne helheten, det å kunne ta i bruk hele meg, er en av grunnene for at jeg velger å arbeide som gestaltterapeut.

Jeg arbeider mye med mennesker som befinner seg i livssituasjoner de finner vanskelig å håndtere alene og ønsker endring. 
Min jobb er å støtte og utfordre.

Alle mennesker er i en kontinuerlig endringsprosess, og en kan velge å ta aktivt del i denne prosessen.

Mitt navn er Ingvild Kaslegard og jeg bor på Ål.


Min utdannelse som psykoterapeut er fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo (120 stp.).
I bunn har jeg utdannelse som allmennlærer med videreutdannelse i bl.a. spesialpedagogikk og sosialpedagogikk.
Jeg er også utdannet Marte-Meo terapeut og sertifisert for "Mestringskatten" ( R-BUP).
Nå er jeg underveis med masterstudie i "Verdibasert ledelse" (Diakonhjemmmet høyskole/ VID) der jeg fordyper meg i konfliktforståelse. 

Våren 2010 startet jeg privat praksis på Ål. Jeg tar imot private klienter og klienter på oppdrag fra det offentlige.

Jeg har arbeidet i den offentlige skole i forskjellige roller siden 1999. Fra 2011 til 2020 har jeg vært lærere, rådgiver og de siste årenen rektor ved Geilomo barnesykehus skole.

Jeg har tidligere vært knyttet til barnevernstjenesten med arbeidsområde foreldreveiledning og barne- og ungdomssamtaler.

Nå er jeg ansatt ved PPT og OT nedre Hallingdal som Pedagogisk-psykologisk rådgiver.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now