MARTE-MEO VEILDENING

Marte Meo fokuserer på tilknytning i samspill.

Marte Meo er videobasert samspillsveiledning som brukes mye foreldre - barn samspill, men også når en arbeider med samspill i parkonstellasjoner eller ved t.d demens. 

Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.

 

Målet er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habilitering (barn med spesielle behov).

De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehage og skole, og i eldreomsorg.

Metoden er system- og ressursorientert, bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarns forskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Video brukes som hjelpemiddel. 

http://www.martemeo.no/marte-meo-metoden/

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now