GESTALT

Gestaltterapi har en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Ordet "gestalt" er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller "et komplett mønster".
Forforståelsen styrer vår persepsjon, vår oppmerksomhet er alltid rettet mot noe, og vi skaper mening av verden rundt oss fordi vi oppfatter i helheter.

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Målet er å sammen skape økt bevissthet og forståelse for å bli i bedre stand til å ta vare på seg selv og bli bedre ivaretatt av sine omgivelser. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now