"MESTRINGSKATTEN"

"Mestringskatten" er kongitiv terapi for barn med angst 7 - 13 år. (R-bup)

Angst er den vanligste psykiske lidelsen blant barn. Mestringskatten er et behandlingsopplegg hvor barn gradvis eksponeres for det de er redde for som viser gode resultater.

Mestringskatten er navnet på et behandlingstilbud til barn og unge med angst. Opplegget benytter kognitiv atferdsterapi, hvor barnet blant annet lærer å kjenne egen angst bedre, avspenningsøvelser, endre negative selvvurderinger, samt trene på situasjoner det engster seg for.

En arbeider utfra pedagogisk gode oppgaver der barnet / ungdommen blir bedre kjent med egne tanker, følelser og handlingsrom.

 

Mestringskatten er en norsk versjon av behandlingsprogrammet Coping Cat, opprinnelig utviklet av den amerikanske psykologen Philip C. Kendall.

https://www.forskningsradet.no/prognett-psykiskhelse/Nyheter/Barn_moter_egen_angst_i_ny_behandling/1253990854510&lang=no

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now